Produktion af UL-tavler

Siden marts 2018 har vi haft tilladelse til at UL-liste styretavler iht. UL508A ”Industrial Control Panels”.

Styretavler leveret til USA skal overholde amerikansk lovgivning på området. Dette sikres bedst ved anvendelse af UL508A, og dertil hørende normative standarder. Alle UL tavler leveret fra Lund & Sørensen, vil derfor være projekteret, dimensioneret, dokumenteret og mærket i overensstemmelse med UL508A.

De kontrollerende myndigheder i USA har formodningsret hvis en tavle er forsynet med et ”Listing Mark”.
Dvs. at en myndighedsperson (AHJ = Authority Having Jurisdiction) har ret til at formode at en UL listet tavle opfylder kravene i NEC (National Electric Code = lov).

UL508A

UL508A gælder til og med tavlens kabelindføringer. Elektrisk materiel på maskinen eller anlægget, er således ikke omfattet. Her anvendes andre standarder nemlig NFPA79 (Electrical Standard for Industrial Machinery), og NFPA70 (National Electric Code).

Tavler til det canadiske marked leveres med et cUL ”Listing Mark”, hvor der samtidig tages højde for specielle krav i CEC (Canadian Electric Code).
L&S E-File No: NITW/NITW7.E498456

Innotek-E-plan-logo-Automation-styretavler-UL-EL-tavle