KVALITETSSYSTEM

Vi vil gerne udfordres og leve op til udfordringerne

 

Der er i dag mange forskellige parametre som Lund & Sørensen kan konkurrere på. Ingen af disse er dog relevante for vores kunder, hvis de ikke underbygges af kvalitet og professionalisme i alle processer, fra første kundekontakt og til længe efter at produktet er leveret og idriftsat.

Medarbejderne føler ansvar.
Ansvaret for kvalitet og miljø er noget som alle medarbejdere og forretningsområder hos Lund & Sørensen skal føle ejerskab for. Derfor er vores kvalitets- og miljøsystem også bygget op omkring processer, som naturligt understøtter den måde, som vi arbejder og tænker på.

For at kunne have en fælles referenceramme med vore kunder og leverandører, har vi valgt at opbygge vores miljø- & ledelsessystem, så det minimum opfylder kravene til ISO 9001:2015 og ligeledes minimumkravene til ISO 14001:2015.
Derudover er vi også KLS certificerede.

Certificeringerne bliver løbende kontrolleret af Bureau Veritas.

ISO-Certificering-2021
ISO-14001_Lund-Soerensen-LS-Innotek_Audit